Anunțuri

ROMÂNIA
JUD. CARAȘ-SEVERIN
COMUNA GORUIA
NR. 1327/23.06.2020

Anunț public

privind decizia etapei de încadrare

    Primăria Comunei Goruia, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier, pentru proiectul Modernizare strada VALE în comuna Goruia, propus a fi amplasat în intravilanul satului Goruia, comuna Goruia, județul Caraș-Severin.
Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73 în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8:00-16:30/14:00

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acasa

Data publicarii: 23-06-2020

Anunț public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare strada VALE în comuna Goruia, propus a fi amplasat în intravilanul satului Goruia, titular Primăria Comunei Goruia.
Informațiile privind proiectul propus / memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, tel/fax 0255223053/0255226729 și la sediul Primăriei Comunei Goruia, sat Goruia, nr. 211, Caraș-Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73.

Data publicarii: 26.05.2020

Anunț public
privind decizia etapei de încadrare

COMUNA GORUIA, titular al proiectului ,,EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE EPURARE SAT GÂRLIȘTE, COMUNA GORUIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE EPURARE SAT GÂRLIȘTE, COMUNA GORUIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în SAT GÂRLIȘTE, COMUNA GORUIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunț public
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

COMUNA GORUIA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE EPURARE SAT GÂRLIȘTE, COMUNA GORUIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în SAT GÂRLIȘTE, COMUNA GORUIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08°°-15°° și vineri, între orele 08°°-13°° și la sediul COMUNA GORUIA, str. Principală, nr. 211, comuna Goruia, jud. Caraș-Severin. în zilele de luni-joi, între orele 08°°-15°° și vineri, între orele 08°°-13°°.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73.